สล็อตเครดิตฟรีการปิด UNOSDP: ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

สล็อตเครดิตฟรีการปิด UNOSDP: ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

ภารกิจของสล็อตเครดิตฟรีคณะกรรมาธิการ IOC จะส่งผลต่อกรอบจริยธรรมของภาคการกีฬาและการพัฒนาอย่างไร?นับตั้งแต่การก่อตั้งสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (UNOSDP) ในปี 2544 และการประชุมนานาชาติด้านกีฬาและการพัฒนาครั้งแรกในปี 2546 ก็ไม่มีการมองย้อนกลับไปสำหรับภาคส่วนกีฬาเพื่อการพัฒนา ไม่เพียงแต่เติบโตในการเข้าถึงเท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงคุณภาพและแนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม

ที่ใช้ด้วย ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้เกิดสิ่งนี้ ประการแรก วิธีการที่ใช้มีความคล้ายคลึงกันในการแทรกแซง ข้ามทวีป ทำให้การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสะดวกมาก ประการที่สอง โครงการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประชากรที่อายุน้อยกว่า และสิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจถึงความแพร่หลายของพลังงานสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และความก้าวหน้า ได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มร่วมกันสำหรับดารากีฬาทั่วโลกที่จะมารวมตัวกันในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร มักจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความหลงใหลในกีฬาที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของงานพัฒนาด้วย จากการออกกำลังกายที่น่าเบื่อและเหน็ดเหนื่อยในการมีส่วนร่วมกับคนชายขอบ ไปจนถึงวิธีการสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม และก้าวหน้า

UNOSDP ประสบความสำเร็จพอสมควรในการเป็นผู้นำทางการเมืองในระดับโลกในเรื่องนี้ ได้นำความรู้สึกน่าเชื่อถือมาสู่ภาคส่วนนี้ และทำให้กีฬามีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่าสื่อกลางในการพัฒนาใด ๆ ไม่สามารถแยกออกจากการเมือง กฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ UNOSDP ผ่านความคิดริเริ่มและการประชุมบางอย่างได้ทำให้เกิดสิ่งนั้น ในแง่นั้น การปิด UNOSDP ถือเป็นความล้มเหลวท่ามกลางข้อกังวลมากมาย ประเด็นที่โดดเด่นที่สุดคือการสูญเสียกรอบการทำงานด้านจริยธรรม คณะกรรมาธิการ IOC (เรียกว่า “คณะกรรมการกิจการสาธารณะและการพัฒนาสังคมผ่านการกีฬา”) โดยมีวัตถุประสงค์และภารกิจที่วางไว้ใหม่ ถือว่าสามารถทดแทน UNOSDP ได้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาโดยธรรมชาติในการที่คณะกรรมาธิการรับช่วงความรับผิด

ชอบ เนื่องจาก IOC มุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์

ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมอย่างแน่นอน ความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา จะต้องถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างข้อมูลประจำตัวของกีฬามากกว่าวิธีการที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ IOC จะต้องซ่อมแซมความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่าน “การทำงานที่ดี” สิ่งนี้ทำให้เกิดกรอบการทำงานบนพื้นฐานของการจำลองความน่าสนใจของกีฬามวลชน มันหมายถึงการส่งเสริมค่านิยมของการแข่งขัน ความพิเศษเฉพาะตัว และหลักคุณธรรม เมื่อเทียบกับการรวมและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่กีฬาสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาพยายามอย่างหนัก

สำหรับกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนา กีฬาคือเครื่องมือ ไม่ใช่จุดจบ โครงการต่างๆ มีพื้นฐานมาจากกีฬา “ใช้” ไม่ใช่กีฬา “เล่น” การฉีดความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันช่วยให้โครงการดังกล่าวสามารถรักษาอุดมการณ์ความเสมอภาคและความยุติธรรมทางสังคมที่สูงขึ้น การสนทนาได้เปลี่ยนจากการสนับสนุนคนหนุ่มสาวไปสู่การสร้างระเบียบทางสังคมใหม่ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ และในที่สุดก็สร้างช่องทางวาทกรรมทางการเมืองใหม่ แม้แต่คนทั่วไปก็คาดหวังมากกว่าแค่เพียงภาพ “อารมณ์ดี” ของเด็กที่กำลังเล่น และเริ่มแสดงความสนใจในขอบเขตที่ลึกล้ำ ในแง่ของการสร้างระเบียบจริยธรรมที่ก้าวหน้านี้ UNOSDP อาจมีบทบาทที่จริงใจมากกว่าคณะกรรมาธิการของ IOCสล็อตเครดิตฟรี