เว็บสล็อตการเปิดตัวโปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนา: กรณีศึกษาในเคปทาวน์

เว็บสล็อตการเปิดตัวโปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนา: กรณีศึกษาในเคปทาวน์

วารสารกีฬาเว็บสล็อตเพื่อการพัฒนา (Journal of Sport for Development) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขในการดำเนินโครงการนักวิจัย David Meir ออกเดินทางเพื่อบันทึกการพัฒนาโปรแกรมความเป็นผู้นำด้านกีฬาในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ:

เข้าใจความซับซ้อนของการสร้างกีฬาเพื่อการพัฒนาองค์กร

ระบุข้อบกพร่องที่มีอยู่ในกระบวนการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาเหล่านี้

การศึกษาเริ่มต้นด้วยภูมิหลังตามบริบทของเมืองเคปทาวน์ ตลอดจนภาพรวมของกีฬาเพื่อการพัฒนาในฐานะโครงสร้างทางสังคม กรณีศึกษาที่ใช้คือ Leadership and Empowerment through Sport (LETS) ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นและโครงการชุมชน จุดมุ่งหมายคือการผสมผสานกีฬาและการฝึกอบรมผู้ประกอบการ การเข้าถึงกีฬาในพื้นที่ที่ขาดทรัพยากร การสนับสนุน และโอกาสสร้างอุปสรรค การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงสองโปรแกรมของพวกเขา ประการแรกได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โค้ชมีเครื่องมือในการปรับปรุงแนวทางการสอนของพวกเขา ประการที่สอง มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬารุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของพวกเขา การมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นศูนย์กลางของเป้าหมายขององค์กร

เมียร์ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม LETS สนับสนุนพนักงานและโค้ช โดยระบุประเด็นทั่วไปที่เกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์ และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม จากนั้นเขาก็แยกการค้นพบนี้ออกเป็นสามประเภท1. การรับรู้ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ของการปรับปรุงในการพัฒนาโปรแกรม LETS เน้นที่การรับรู้ทางวัฒนธรรม ผู้เขียนเน้นถึงความสำคัญของการสื่อสารกับกลุ่มท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความต้องการของชุมชนอย่างเต็มที่ เป็นเรื่องปกติในการวิจัยกีฬาที่ประสบความสำเร็จสำหรับโปรแกรมการพัฒนา และใช้โครงสร้างเดียวกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัตินี้สามารถใช้ได้กับชุมชนเป้าหมายเท่านั้นผู้เขียนเสนอแนะการนำวิธีการใหม่มาใช้ เช่น “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)” สิ่งนี้ถูกกำหนดให้เป็น ” รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียม ปลดปล่อย และส่งเสริมชีวิต ” การผสมผสานวิธีการนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เข้าร่วมยังคงแข็งแกร่ง โดยที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนสนับสนุนอย่างแข็งขันในการพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบหลักสูตร

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่วางแผนและดำเนินการโปรแกรมเพื่อรองรับชุมชน เมื่อมองจากบนลงล่าง หลักสูตรที่กำหนดไม่จำเป็นต้องสะท้อนความต้องการและความต้องการของชุมชนเสมอไปในตัวอย่าง LETS ผ่านการทำงานร่วมกันและผู้จัดการเรียนการสอนที่สำคัญได้เปลี่ยนไปสู่การทำงานร่วมกันของชุมชนและการสอนที่สำคัญ ซึ่งเผยให้เห็นความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสันทนาการมากกว่ากิจกรรมที่เน้นสิ่งอำนวยความสะดวก “แทนที่จะกำหนดเนื้อหา มันสามารถสร้างขึ้นร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ตั้งใจไว้ ”

การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบและประเมินผลล้มเหลวเมื่อไม่มีระบบที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์ ในโปรแกรม LETS องค์กรพันธมิตรได้แสดง “ ปัญหาเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจ และการสื่อสาร ” ที่ขัดขวางการติดตามและประเมินผลที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารระหว่างองค์กรพันธมิตร เมื่อระบบนี้พร้อมใช้แล้ว องค์กรต่างๆ จะต้องเปิดรับการไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณและเข้าใจข้อจำกัดในแง่ของกีฬาสำหรับโครงการพัฒนาที่สามารถบรรลุผลตามความเป็นจริงได้

ทั่วทั้งศูนย์ทั้งสามแห่งที่เราไปเยี่ยมชม ฉันได้ดูด้วยความชื่นชมเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้หญิงและผู้ชายประมาณ 150 คนติดตามผู้สอนของพวกเขาอย่างกระตือรือร้นผ่านลำดับของการเคลื่อนไหวต่างๆ ของดนตรี ผู้เข้าร่วมคนโตซึ่งเป็นหญิงวัย 82 ปีเป็นเพียงหนึ่งในผู้อาวุโสที่ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเข้ามาหา Dr Baptiste หลังจากนั้นเพื่อขอบคุณเขาสำหรับความคิดริเริ่มนี้ พวกเขาต้องการให้เขาได้ยินเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกมหาศาลที่ชั้นเรียนเหล่านี้มีต่อบุคคลและชุมชนท้องถิ่น“ฉันรู้สึกอ่อนเยาว์อีกครั้ง… ฉันนอนหลับได้ดีขึ้น… ฉันต้องการดื่มน้ำมากขึ้น… เดินของฉันง่ายขึ้น”ผู้หญิงหลายคนยืนยันว่าความดันโลหิตลดลงและเบาหวานดีขึ้น ข่าวที่น่ายินดีจริง ๆ เนื่องจากชาวมอริเชียสอายุ 65 ปีขึ้นไป 55% เป็นเบาหวาน สิ่งที่สำคัญพอๆ กันก็คือผู้เข้าร่วมทุกคนรายงานว่าพวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลง ได้รู้จักเพื่อนใหม่และรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นในชุมชนของตน ดร. Baptiste ทั้งตื่นเต้นและท่วมท้นกับผลตอบรับในเชิงบวก สำหรับฉันมันเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของประโยชน์อันทรงพลังของกิจกรรมชุมชนระดับรากหญ้าและการออกกำลังกายเว็บสล็อต