เว็บสล็อตเสริมการรวมตัวในทุกด้านของชีวิต: มุมมองจากแซมเบีย

เว็บสล็อตเสริมการรวมตัวในทุกด้านของชีวิต: มุมมองจากแซมเบีย

Responseเว็บสล็อต Network Zambia ทำงานเพื่อส่งเสริมความครอบคลุมในทุกโปรแกรม พวกเขายังสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการรวมเยาวชนพิการในกีฬาResponse Network Zambia เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนซึ่งดำเนินงานในสามเขต  ทางตอนใต้ของแซมเบียในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ปรัชญาขององค์กรคือการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือตนเอง ด้วยกลยุทธ์นี้ องค์กรจะกระตุ้นให้ผู้คน  เริ่มกิจกรรมช่วยเหลือตนเองโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยไม่ต้อง  พึ่งพาเอกสารแจก ผู้รับผลประโยชน์เป้าหมายคือผู้หญิง เด็ก และ  คนพิการ พวกเขาถูก

กีดกันใน  ชุมชนชนบทที่ มีปิตาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่

เพื่อส่งเสริมความครอบคลุม องค์กรมีนโยบายที่ครอบคลุมทั้งใน  สถานที่ทำงานและในชุมชนเป้าหมายในการดำเนินการ ซึ่งหมายความว่า  องค์กรไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับความทุพพลภาพ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการ  มีส่วนร่วมของคนพิการในการตัดสินใจของชุมชน การศึกษาของชุมชน และกิจกรรมกีฬา เรามีโครงการ  ช่วยเหลือผู้ ทุพพลภาพอย่างเต็มที่ในชุมชนชนบทตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562เราพบว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง ซึ่งผลิตจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นภายในชุมชน

เราสนับสนุนอย่างยิ่งให้ดำเนินการตามนโยบายที่ครอบคลุมซึ่งรัฐบาลได้กำหนดไว้ เราได้จับคู่สิ่งนี้กับความอ่อนไหวอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความสำคัญของการรวมคนพิการเข้าไว้ด้วย ผ่านวรรณกรรมภาษาท้องถิ่นและรายการวิทยุในรูปแบบของภาพร่างและบทละคร/ละครนอกจากนี้เรายังได้ฝึกอบรมชุมชนผู้ช่วยทนายความเพื่อปกป้องสิทธิของคนพิการ เพื่อให้สามารถยืนยันสิทธิของตนได้เมื่อถูกละเมิดความท้าทายบางอย่างที่เราเผชิญ ได้แก่:ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่เข้าถึงได้และใช้งานง่ายขาดความรู้และข้อมูลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกีฬาและความทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบท เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญความอัปยศ ความลึกลับทางวัฒนธรรมและดั้งเดิมโดยรอบสาเหตุของความพิการเพื่อต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้ เราอยากเห็นทรัพยากรและข้อมูลต่อไปนี้ที่พัฒนาขึ้น:

รวมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้วรรณกรรมที่กล่าวถึงความพิการประเภทต่างๆอุปกรณ์กีฬาแบบปรับได้และในบ้านสำหรับผู้ทุพพลภาพการสร้างขีดความสามารถของคนพิการในการทำงานกีฬาสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาทำงานได้ดีมาก แม้ว่ารัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ จะต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อเข้าถึงผู้ทุพพลภาพจำนวนมากขึ้น เครือข่ายที่กว้างขึ้นสามารถทำได้ผ่านการผนึกกำลังที่เข้มแข็ง ในอนาคต เราหวังว่าจะได้เห็นการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพิ่มขึ้นสำหรับ

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมกีฬาแบบมีส่วนร่วม

แม้ว่านโยบายปัจจุบันจะดี แต่รัฐบาลไม่มีกลไกบังคับใช้เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายต่างๆ ได้รับการปฏิบัติ เพื่อให้รัฐบาลและสหพันธ์กีฬามีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีกระบวนการพิจารณาเพื่อให้รางวัลและจูงใจองค์กรและสถาบันที่มีส่วนร่วมเรื่องราวของโจชัว:Joshua Paliso เป็นชายหนุ่มผู้พิการทางสายตาอายุ 18 ปีที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเช่นกัน มีพี่น้อง 5 คน เป็นชายคนสุดท้ายที่เกิดในครอบครัว เนื่องจากความทุพพลภาพของเขา ครอบครัวของเขาไม่คิดว่าจะมีอะไรมากมายที่เขาสามารถทำได้ในชีวิตของเขา และด้วยเหตุนี้จึงไม่สนใจเขามากนัก

เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนพิเศษคนตาบอด St. Mulumba ในเมือง Choma ทางตอนใต้ของแซมเบีย โรงเรียนระบุว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ดีมากหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและแสดงความสนใจในกีฬากรีฑาเป็นอย่างมากเขาเป็นหนึ่งในนักกีฬา 8 คนจากแซมเบียที่เดินทางไปอาบูดาบีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Special  Olympics World Games ในปี 2019 ระหว่างการแข่งขัน Special Olympics เขาได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน 100 เมตร โจชัวตื่นเต้นมากที่ได้กลับบ้านและพ่อแม่ของเขาประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างไร

ประสบการณ์นี้เปลี่ยนชีวิตของโจชัว เช่นเดียวกับการรับรู้ของครอบครัวเกี่ยวกับความพิการ ความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจของเขาดีขึ้น และตอนนี้เขาได้จูงใจเพื่อน ๆ ที่อาศัยอยู่กับความพิการที่แตกต่างกันเพื่อให้พวกเขาสามารถทำมันได้เช่นเดียวกับที่เขาทำเขามาจากครอบครัวที่เปราะบางมาก ซึ่งต่อสู้กับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านอาหารขั้นพื้นฐาน ทำให้สุขภาพและโภชนาการของเขาอ่อนแอลง เนื่องจากการมีส่วนร่วมในกีฬาของเขา ผู้ปรารถนาดีหลายคนจึงมาช่วยเหลือครอบครัวของเขาบ้างเป็นครั้งคราว ในขณะที่คนอื่นๆ สนับสนุนเขาด้วยความต้องการด้านการศึกษาของเขา แม้ว่าการสนับสนุนนี้จะไม่สอดคล้องกันก็ตามเนื่องจากผลงานที่ดีและความยืดหยุ่นของเขาอย่างต่อเนื่อง เขาจึงได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษในแอฟริกา ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2020 ในอียิปต์เว็บสล็อต